Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/P/20/22 Roboty budowlane Przebudowa i Remont pomieszczeń warsztatowych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku C przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Emilia Ciechanowicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: CLAiO Poznań
Deadlines:
Published : 09-06-2022 14:41:00
Placing offers : 04-07-2022 11:00:00
Offers opening : 04-07-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki od 2-8.7z 7z 493.77 2022-06-09 14:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.67 2022-06-09 14:41:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 197.75 2022-06-09 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.7z 7z 18344.89 2022-06-09 14:41:00 Proceeding
zmodyfikowana SWZ - 23.06.22.DOCX DOCX 197.33 2022-06-23 10:01:56 Proceeding
zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy - 23.06.22.docx docx 22.47 2022-06-23 10:01:56 Proceeding
modyfikacja treści SWZ - 23.06.22.DOCX DOCX 167.13 2022-06-23 10:01:56 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.06.22.pdf pdf 40.08 2022-06-23 10:01:56 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 29.06.22.pdf pdf 40.06 2022-06-29 08:23:12 Proceeding
modyfikacja treści SWZ - 29.06.22.zip zip 398.24 2022-06-29 08:23:12 Proceeding
Informacja o wynikach - 14.07.22.DOCX DOCX 62.49 2022-07-14 11:34:59 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.29 2022-08-09 10:29:52 Public message

Announcements

2022-08-09 10:29 Emilia Ciechanowicz Ogłoszenie o wynikach postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-14 11:34 Emilia Ciechanowicz Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].DOCX

2022-07-04 11:00 Buyer message kwota zabezpieczona 1 450 000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658