Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 026/2022 Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie(Program BBO)

Deadlines:
Published : 07-06-2022 14:17:00
Placing offers : 22-06-2022 12:00:00
Offers opening : 22-06-2022 12:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
026_22 SWZ i zalaczniki.7z 7z 14784.16 2022-06-07 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00197965_01 z dnia 2022-06-07.pdf pdf 129.23 2022-06-07 14:17:00 Proceeding
Zmiana nr 1_ogloszenia o zamow_026_2022.pdf pdf 815.22 2022-06-08 14:26:08 Public message
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00198611 z dnia 2022-06-08.pdf pdf 38.36 2022-06-08 14:26:08 Public message
026_2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 885.23 2022-06-22 14:52:53 Public message
026_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 95.27 2022-07-29 14:02:32 Public message
026_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 82.71 2022-07-29 14:02:32 Public message

Announcements

2022-07-29 14:02 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegółowa treść w załączeniu (skan pisma oraz wersja edytowalna).

026_2022_Informacja [...].docx

026_2022_Informacja [...].pdf

2022-06-22 14:52 Monika Sangórska Zamawiający , zgodnie z art. 222 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) w pliku poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert.

026_2022 Informacja [...].pdf

2022-06-22 12:01 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 233 626,20 zł
2022-06-08 14:26 Monika Sangórska Zamawiający w ponizszym pliku zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze: 2022/BZP 00198611/01 w dniu 2022-06-08.

Zmiana nr 1_ogloszen [...].pdf

Ogłoszenie nr 2022_B [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689