Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 028/2022 Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi w Bydgoszczy w 2022 r.

Deadlines:
Published : 07-06-2022 10:39:00
Placing offers : 23-06-2022 10:00:00
Offers opening : 23-06-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 17507.16 2022-06-07 10:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00196822_01 z dnia 07.06.2022 r..pdf pdf 151.87 2022-06-07 10:39:00 Proceeding
Zmiana nr 1 treści SWZ a dnia 13.06.2022.7z 7z 1100.48 2022-06-13 09:16:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00205470_01 z dnia 13.06.2022.pdf pdf 37.42 2022-06-13 09:16:18 Public message
028_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 928.48 2022-06-24 13:15:59 Public message
028_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 821.7 2022-07-19 10:11:25 Public message

Announcements

2022-07-19 10:11 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączonym pliku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dla Części I oraz II.

028_2022_Informacja [...].pdf

2022-06-24 13:15 Julia Suchocka W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

028_2022 informacje [...].pdf

2022-06-23 10:49 Julia Suchocka W celu doprecyzowania poprzedniego komunikatu, zawierającego kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 3 411 879,38 PLN brutto, Zamawiający informuję, że:
1) na części I zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 709 386,98 PLN,
2) na części II zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 702 492,40 PLN,

Ponadto, Zamawiający informuję, że wszystkie podane kwoty są kwotami gross i dotyczą zamówienia podstawowego.
2022-06-23 10:11 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 3 411 879,38 PLN.
2022-06-13 09:16 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00205470/01 z dnia 2022-06-13. Nowy termin składania ofert: 23.06.2022 r. godz.10:00. Zamawiający zwraca uwagę na przekazanie nowych wzorów kosztorysów ofertowych oznaczonych ZMIANA Nr 1 SWZ.

Zmiana nr 1 treści S [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1199