Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie

Bożena Krausa
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 07-06-2022 13:56:00
Placing offers : 28-06-2022 12:00:00
Offers opening : 28-06-2022 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych, w procedurze pełnej.

Wartość zamówienia publicznego jest mniejsza od progów unijnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego,


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do PFU.pdf pdf 536.24 2022-06-07 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 PFU OŚ w Luzinie.pdf pdf 18250.36 2022-06-07 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3-Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1150.53 2022-06-07 13:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 997.77 2022-06-07 13:56:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 do PFU.pdf pdf 231.77 2022-06-07 13:56:00 Criterion
Załączniki 2,2a.docx docx 30.29 2022-06-07 13:56:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami zawartymi w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 36 miesięcy od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Załącznik nr 2 do PFU - Proszę o wypełnienie z wykorzystaniem wzoru i załączenie. Attachment required

Załącznik nr 2 do PF [...].pdf

(0)
7 Formularz ofertowy - Proszę o wypełnienie z wykorzystaniem wzoru i załączenie. Attachment required

Załączniki 2,2a.docx

(0)
(0)

The number of page views: 769