Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 216/2022/TP/DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 01-06-2022 11:43:00
Placing offers : 09-06-2022 10:00:00
Offers opening : 09-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszeniu o zamówieniu.pdf pdf 128.31 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 6541.33 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Opis przedmiotu zamówienia..xlsx xlsx 14.05 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy.docx docx 23.68 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx docx 21.33 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 206.33 2022-06-01 11:43:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 312.53 2022-06-10 11:24:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 628.21 2022-06-22 08:16:57 Public message

Announcements

2022-06-22 08:16 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-10 11:24 Wioleta Pszenna Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Wioleta Pszenna

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-09 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 153 750,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272