Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/15/2022 Dostawa artykułów biurowych

Zamówienia Publiczne
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Deadlines:
Published : 26-05-2022 13:00:00
Placing offers : 02-06-2022 11:00:00
Offers opening : 02-06-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. Dostawa artykułów biurowych, sygnatura sprawy ZP/15/2022.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposobu składania ofert określone są w SWZ oraz w załącznikach.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert jest niejawne

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 125.2 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 602.95 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 138 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy.doc doc 71 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularze cenowe.xls xls 236.5 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 597.11 2022-05-26 13:00:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 64.71 2022-06-02 14:25:41 Public message
unieważnienie zadań nr 6, 7.pdf pdf 455.89 2022-06-06 13:01:05 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 335.41 2022-06-14 15:09:03 Public message

Announcements

2022-06-14 15:09 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-06 13:01 Zamówienia Publiczne Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 6 i 7

unieważnienie zadań [...].pdf

2022-06-02 14:25 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 11:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczy kwotę w wysokości 217 305,66 zł w tym na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1 – 32 473,39 zł
Zadanie nr 2 – 49 610,14 zł
Zadanie nr 3 – 11 194,97 zł
Zadanie nr 4 – 23 735,93 zł
Zadanie nr 5 – 19 095,34 zł
Zadanie nr 6 – 33 286,10 zł
Zadanie nr 7 – 8 409,79 zł
Zadanie nr 8 – 39 500,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311