Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GSR.271.6.2022.KG Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 23-05-2022 10:59:00
Placing offers : 30-06-2022 09:00:00
Offers opening : 30-06-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Lipnowska_GZ_Analiza potrzeb.doc doc 66 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Lipnowska_GZ_SWZ_05_maj_2022.doc doc 473.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.79 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Uzasadnienie_kryterium_cena.doc doc 30.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 132 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 110.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 96 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 230.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 40.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 43 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_05_maj_2022.doc doc 250 2022-05-23 10:59:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA.doc doc 252 2022-06-21 13:57:06 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 3566.13 2022-06-20 14:24:50 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 1172.61 2022-06-21 13:55:57 Public message
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA.doc doc 252 2022-06-21 13:55:57 Public message
Zawiadomienie o poprawieniu omyłki.pdf pdf 783.78 2022-06-21 13:55:57 Public message
Protokół otwarcia ofert cz. I.pdf pdf 487.62 2022-06-30 11:00:11 Public message
Protokół otwarcia ofert cz. II.pdf pdf 493 2022-06-30 11:00:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 371.59 2022-07-14 10:28:31 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 417.65 2022-08-01 09:21:01 Public message

Announcements

2022-08-01 09:21 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-14 10:28 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. II.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-30 11:00 Zamówienia Publiczne Protokoły z otwarcia ofert cz. I i II

Protokół otwarcia of [...].pdf

Protokół otwarcia of [...].pdf

2022-06-30 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 4 219 430,38 zł gross - dotyczy cz. I zamówienia
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 182 358,41 zł gross - dotyczy cz. II zamówienia
2022-06-21 13:55 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania oraz zawiadomienie o sprostowaniu omyłki

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zal_8_Projektowane_p [...].doc

Zawiadomienie o popr [...].pdf

2022-06-20 14:24 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1174