Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-02-03 Wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy

Deadlines:
Published : 18-05-2022 21:58:00
Placing offers : 27-05-2022 14:00:00
Offers opening : 27-05-2022 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_SWZ-signed.pdf pdf 364.9 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_SWZ.docx docx 525.6 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z1 Opis Przedmiotu Zamowienia.docx docx 213.36 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z2 Wzor Umowy.pdf pdf 809.74 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z3 Oswiadczenia.docx docx 465.25 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z4 Formularz Oferty.docx docx 463.69 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z5 Grupa Kapitalowa.docx docx 459.6 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z6 PodmTrzeci.docx docx 459.63 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert) ENG translated forms.zip zip 693.26 2022-05-18 21:58:00 Proceeding
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z4 Formularz Oferty.docx docx 463.69 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-20~3.DOC DOC 459.82 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-20~4.DOC DOC 455.45 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z3 Oswiadczenia.docx docx 465.25 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z5 Grupa Kapitalowa.docx docx 459.6 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-20~2.DOC DOC 449.31 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-20~1.DOC DOC 448.41 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-2022-05-07 (LM Research Expert)_Z6 PodmTrzeci.docx docx 459.63 2022-05-18 21:58:00 Criterion
FSM-2022-05-07 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 635.98 2022-05-27 16:15:01 Public message
FSM-2022-05-07 Protokol - Ocena Ofert.pdf pdf 516.01 2022-05-31 13:29:33 Public message

Announcements

2022-05-31 13:29 Daria Suwała Tytuł: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.

Numer postępowania: FSM-2022-05-07
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166392/01


Tekst: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-05-07 (2022/BZP 00166392/01) o udzielenie zamówienia na eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.
Oferta realizacji zamówienia złożona przez Mykola Sudakov, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Kijów, Ukraina, Nr identyfikacji podatkowej: 2982709056 o wartości 144 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.


Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.

FSM-2022-05-07 Proto [...].pdf

2022-05-27 16:15 Daria Suwała Szanowni Państwo,

Załączamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

FSM-2022-05-07 Infor [...].pdf

2022-05-27 14:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie oferty. Informujemy, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 144 000 zł brutto, zgodnie z pkt.1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

FSM-2022-05-07 (LM R [...].docx

FSM-20~3.DOC

FSM-20~4.DOC

FSM-2022-05-07 (LM R [...].docx

FSM-2022-05-07 (LM R [...].docx

FSM-20~2.DOC

FSM-20~1.DOC

FSM-2022-05-07 (LM R [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512