Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 185/2022/TP/DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego

Deadlines:
Published : 17-05-2022 12:56:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.38 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 780.82 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 280.5 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 91.5 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 62 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 217.83 2022-05-17 12:56:00 Proceeding
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 49.45 2022-05-19 09:16:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.17 2022-05-24 10:38:20 Public message
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.pdf pdf 55.11 2022-05-24 10:38:20 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 145.67 2022-05-24 10:38:20 Public message
zawiadomienie o sprostowaniu odpowiedzi do pytań.pdf pdf 42.25 2022-05-25 14:10:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.18 2022-05-30 09:19:17 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 67.44 2022-05-30 09:55:29 Public message
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą 2.pdf pdf 54.79 2022-05-30 09:55:51 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.77 2022-06-03 12:21:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1216.41 2022-06-06 11:14:50 Public message

Announcements

2022-06-06 11:14 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-03 12:21 Dominika Bryszewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia:
część 1 - 24 846,00 zł brutto;
część 2 - 12 300,00 zł brutto;
część 3 - 14 000,00 zł brutto;
część 4 - 32 000,00 zł brutto;
część 5 - 4 000,00 zł brutto;
część 6 - 23 524,71 zł brutto.
2022-05-30 09:55 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zawiadomienie o prze [...].pdf

2022-05-30 09:55 Dominika Bryszewska Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-30 09:19 Dominika Bryszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-25 14:10 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o sprostowaniu odpowiedzi do pytań

zawiadomienie o spro [...].pdf

2022-05-24 10:38 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą oraz pytania i odpowiedzi.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zawiadomienie o prze [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-19 09:16 Dominika Bryszewska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1025