Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WE.272.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka ul. Portowej oraz połączenia ul. Portowej z ul. Rybacką w Chojnicach"

Grzegorz Czarnowski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 16-05-2022 11:05:00
Placing offers : 24-05-2022 12:00:00
Offers opening : 24-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz tp bez negocjacji.doc doc 232 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 oferta.doc doc 54.5 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 6 do SWZ tryb podstawowy.doc doc 37.5 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór umowy.doc doc 214.5 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.rar rar 5127.29 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 112.14 2022-05-16 11:05:00 Proceeding
Informacja o środkach pieniężnych 23.05.2022.doc doc 83 2022-05-23 10:35:09 Public message
informacja o złożonych ofertach.doc doc 35.5 2022-05-25 01:02:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_portowa.docx docx 21.14 2022-06-10 13:21:31 Public message

Announcements

2022-06-10 13:21 Grzegorz Czarnowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

2022-05-25 01:02 Grzegorz Czarnowski Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].doc

2022-05-23 10:35 Grzegorz Czarnowski Informacja o środkach pieniężnych.

Informacja o środkac [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393