Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOP.271.1.2022 Dostawa maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną murawą w ramach modernizacji boiska piłkarskiego BNN Modrak

Grzegorz Piekarski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 12-05-2022 09:45:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 4 do SWZ - Ośw grupa kap.doc doc 31.5 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).doc doc 46 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 28.25 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
SWZ (001).DOC DOC 238 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ oferta.doc doc 70 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - oświadczenie tryb podstawowy.docx docx 14.63 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - zobowiazanie.doc doc 66 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.82 2022-05-12 09:45:00 Proceeding
INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE.docx docx 12.09 2022-05-17 10:21:41 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 84.5 2022-05-23 14:32:56 Public message

Announcements

2022-05-23 14:32 Grzegorz Piekarski Informacja o unieważnieniu postępowania SOP. 271.1.2022.

Unieważnienie postęp [...].doc

2022-05-17 10:21 Grzegorz Piekarski Informacja o przeznaczonej kwocie.

INFORMACJA O PRZEZNA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430