Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 015/2022 Zakup maszyny drogowej typu równiarka

Deadlines:
Published : 04-05-2022 13:29:00
Placing offers : 16-05-2022 10:00:00
Offers opening : 16-05-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu DUUE 2022-S 087-235371 z dn. 04.05.2022.pdf pdf 151 2022-05-04 13:29:00 Proceeding
015_2022 SWZ.7z 7z 153.55 2022-05-04 13:29:00 Proceeding
015-2022_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 SWZ_09.05.2022.7z 7z 89.89 2022-05-09 13:58:12 Public message
015_2021 informacja z otwarcia ofert 16.05.2022.docx docx 79.71 2022-05-16 11:27:49 Public message
015_2021 informacja z otwarcia ofert 16.05.2022.pdf pdf 42.13 2022-05-16 11:27:49 Public message

Announcements

2022-05-16 11:27 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert z dnia 16.05.2022 r.

015_2021 informacja [...].docx

015_2021 informacja [...].pdf

2022-05-16 10:03 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 1.299.999,92 PLN.
2022-05-09 13:58 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ z dnia 09.05.2022 r.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Zamawiający zwraca uwagę na złożenie z ofertą - "specyfikacji oferowanej równiarki drogowej" na nowym ujednoliconym wzorze (zał. Nr 3 do SWZ), zawierającym wprowadzoną zmianę treści SWZ, oznaczonym "ZMIANA 1 SWZ".

015-2022_wyjaśnienia [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 314