Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 022_2022 022_2022 „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)”

Deadlines:
Published : 25-04-2022 11:35:00
Placing offers : 05-05-2022 10:30:00
Offers opening : 05-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
022_2022 Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.56 2022-04-25 11:35:00 Proceeding
O22_2022 SWZ z załacznikami.zip zip 2285.89 2022-04-25 11:35:00 Proceeding
022 _2022 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 151.93 2022-05-06 13:52:58 Public message
022_2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 59.64 2022-05-26 13:06:26 Public message

Announcements

2022-05-26 13:06 Marlena Krzyżaniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.05.2022 r.


Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.:
„Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy
(Program BBO)”, nr sprawy 022/2022

022_2022 Zawiadomie [...].docx

2022-05-06 13:52 Marlena Krzyżaniak Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp zamieszcza informację z otwarcia ofert.

022 _2022 - informac [...].docx

2022-05-05 10:14 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 300.000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352