Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 021/2022 Jar Czynu Społecznego- rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)

Deadlines:
Published : 14-04-2022 13:44:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
021_2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.72 2022-04-14 13:44:00 Proceeding
SWZ+załączniki.7z 7z 12034.68 2022-04-14 13:44:00 Proceeding
021_2022 Zmiana Nr 1 treści SWZ 20.04.2022.pdf pdf 1342.84 2022-04-20 12:59:25 Public message
Zmiana nr 1 021_2022_zał 6 Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 30.02 2022-04-20 12:59:25 Public message
Zmiana Nr 1 021_2022_zał 7 Wzór ośw. podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 30.35 2022-04-20 12:59:25 Public message
Zmiana Nr 1 treści SWZ_21_022 20.04.2022.docx docx 102.21 2022-04-20 12:59:25 Public message
021_ZMIANA Nr 2 treści SWZ.docx docx 58.65 2022-04-25 11:30:00 Public message
021_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 78.5 2022-04-29 13:52:28 Public message
021_informacja o wyborze of_strona.pdf pdf 909.4 2022-06-01 13:25:40 Public message

Announcements

2022-06-01 13:25 Monika Sangórska Działając na podstawie art. 253 ust.2 uPzp Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

021_informacja o wyb [...].pdf

2022-04-29 13:52 Alicja Kruszczyńska Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp zamieszcza informację z otwarcia ofert.

021_2022 informacje [...].doc

2022-04-29 10:16 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 906 744,93 PLN.
2022-04-25 11:30 Alicja Kruszczyńska Zamawiający zamieszcza zmianę nr 2 do SWZ wraz z załącznikami. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

021_ZMIANA Nr 2 treś [...].docx

2022-04-20 12:59 Alicja Kruszczyńska W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmianę nr 1 do SWZ wraz z załącznikami. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

021_2022 Zmiana Nr 1 [...].pdf

Zmiana nr 1 021_2022 [...].docx

Zmiana Nr 1 021_2022 [...].docx

Zmiana Nr 1 treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 814