Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 018/2022 Remonty nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r.

Deadlines:
Published : 01-04-2022 14:24:00
Placing offers : 21-04-2022 10:00:00
Offers opening : 21-04-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00107355_01.pdf pdf 122.85 2022-04-01 14:24:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.7z 7z 4485.41 2022-04-01 14:24:00 Proceeding
018_2022 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 13.04.2022.7z 7z 1097.86 2022-04-13 12:28:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022_BZP 00120764_01 z dnia 13.04.2022 r..pdf pdf 37.98 2022-04-13 12:28:27 Public message
018_2022 - ZMIANA Nr 2 treści SWZ z dnia 14.04.2022.pdf pdf 968.96 2022-04-14 14:44:32 Public message
018_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 903.87 2022-04-22 10:29:50 Public message
018_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 910.65 2022-05-13 14:17:36 Public message

Announcements

2022-05-13 14:17 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający w załączonym pliku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

018_2022_Informacja [...].pdf

2022-04-22 10:29 Julia Suchocka W dniu 22.04.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

018_2022 informacje [...].pdf

2022-04-21 10:17 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 219 325,61 PLN.
2022-04-14 14:44 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

018_2022 - ZMIANA Nr [...].pdf

2022-04-13 12:28 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00120764/01 z dnia 2022-04-13.
Nowy termin składania ofert: 21.04.2022 r. godz.10:00.
Zamawiający zwraca uwagę na przekazanie nowych wzorów kosztorysów ofertowych oznaczonych ZMIANA Nr 1 SWZ.

018_2022 - ZMIANA Nr [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 809