Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-03-04 dostawa komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Deadlines:
Published : 25-03-2022 15:26:00
Placing offers : 04-04-2022 09:00:00
Offers opening : 04-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-03-04 Biuletyn Zamowien Publicznych.pdf pdf 91.72 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 SpecyfikacjaWarunkowZamowienia-signed.pdf pdf 330.31 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal1OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf pdf 831.45 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal2wzor umowy.pdf pdf 886.38 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal3 Oswiadczenia.docx docx 466.1 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal4 Formularz Oferty.docx docx 468.93 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal5 Oswiadczenie Grupa Kapitalowa.docx docx 463.5 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 zal6 Zobowiazania podmiotu trzeciego.docx docx 462.24 2022-03-25 15:26:00 Proceeding
FSM-2022-03-04 Ogloszenie - Otwarcie Ofert.pdf pdf 639.05 2022-04-04 11:23:01 Public message
FSM-2022-03-04 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 555.1 2022-04-06 12:26:45 Public message

Announcements

2022-04-06 12:26 Daria Suwała Informacja o wyborze oferty – w przetargu publicznym na dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Numer postępowania: FSM-2022-03-04
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099384/01


Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM-2022-03-024 (2022/BZP 00099384/01) o udzielenie zamówienia dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.
Oferta realizacji zamówienia złożona przez GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
02-384 Warszawa, Włodarzewska, 65B, NIP 5261650136 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Szczegóły są dostępne w załączonym protokole Komisji Przetargowej.

FSM-2022-03-04 Proto [...].pdf

2022-04-04 11:23 Daria Suwała Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu o numerze FSM-2022-03-04 (2022/BZP 00099384/01) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

W punkcie 1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 180 000 PLN brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 4.04.2022 r. o godzinie 9:05. Szczegóły są dostępne
w załączniku.

FSM-2022-03-04 Oglos [...].pdf

2022-04-04 09:00 Buyer message Maksymalna kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 150 000 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405