Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 012/2022 Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 16-03-2022 15:08:00
Placing offers : 26-04-2022 10:00:00
Offers opening : 26-04-2022 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
012_2022 SWZ z załącznikami.7z 7z 4755.02 2022-03-16 15:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS053-137386-pl.pdf pdf 168.35 2022-03-16 15:08:00 Proceeding
Odwołanie z dnia 28.03.2022 r..zip zip 1396.77 2022-03-30 10:58:54 Public message
Przekazanie kopii odwołania.pdf pdf 977.99 2022-03-30 10:58:54 Public message
Odpowiedź na odwołanie PESA S.A..pdf pdf 64.17 2022-03-31 12:30:41 Public message
012_2022 - Zmiana Nr 1 treści SWZ_06.04.2022.pdf pdf 1134.31 2022-04-06 10:11:23 Public message
Ogłoszenie zmian ogłoszenia 2022-S 068-180055 z dn. 06.04.2022.pdf pdf 67.52 2022-04-06 10:11:23 Public message
012_2022 - Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ - 12.04.2022.7z 7z 2555.9 2022-04-12 14:53:12 Public message
Ogłoszenie zmian ogłoszenia 2022-S 072-192214 z dn. 12.04.2022.pdf pdf 90.28 2022-04-12 14:53:12 Public message
Ogłoszenie zmian ogłoszenia 2022_S 077-209856 z dn. 20.04.2022.pdf pdf 83.2 2022-04-20 12:08:51 Public message
012_2022 - Zmiana Nr 3 treści SWZ - 20.04.2022.7z 7z 875.69 2022-04-20 12:08:51 Public message
012_2022 - Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ - 20.04.2022.pdf pdf 1083.13 2022-04-20 14:23:09 Public message
012_2022 informacja z otwarcia ofert 26.04.2022.pdf pdf 903.05 2022-04-26 12:34:43 Public message
012_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 800.43 2022-05-27 13:29:18 Public message

Announcements

2022-05-27 13:29 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp z 11 września 2019 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

012_2022_Informacja [...].pdf

2022-04-26 12:34 Julia Suchocka W dniu 26.04.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp, w pliku poniżej, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

012_2022 informacja [...].pdf

2022-04-26 10:10 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 89 708 820,00 PLN.
2022-04-20 14:23 Julia Suchocka W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

012_2022 - Wyjaśnien [...].pdf

2022-04-20 12:08 Julia Suchocka W dniu 20.04.2022 r. Zamawiający przekazuje ZMIANĘ Nr 3 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 20.04.2022 r. pod nr 2022/S 077-209856, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 15.04.2022 r.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

012_2022 - Zmiana Nr [...].7z

2022-04-12 14:53 Julia Suchocka W dniu 12.04.2022 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 12.04.2022 r. pod nr 2022/S 072-192214, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 07.04.2022 r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 26.04.2022 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

012_2022 - Wyjaśnien [...].7z

Ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

2022-04-07 14:13 Julia Suchocka Zamawiający informuje, że w dniu 07.04.2022 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania ofert został przedłużony do 26.04.2022 r. godz.10:00.
Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 12.04.2022 r.
2022-04-06 10:11 Julia Suchocka W dniu 06.04.2022 r. Zamawiający dokonuje ZMIANY Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 06.04.2022 r. pod nr 2022/S 068-180055, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 01.04.2022 r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 18.04.2022 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

012_2022 - Zmiana Nr [...].pdf

Ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

2022-04-01 12:04 Julia Suchocka Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2022 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu: składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (pkt IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia).
Termin składania ofert został przedłużony do 18.04.2022 r. godz.10:00.
Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ w ww. zakresie wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 06.04.2022 r.
2022-03-31 12:30 Julia Suchocka Zgodnie z art. 521 ustawy z dnia 11 września 2019 r . Prawo zamówień publicznych (Pzp), w załączeniu Zamawiający przekazuje Odpowiedź na odwołanie wniesione w dniu 28.03.2022 r. przez Odwołującego się: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz

Odpowiedź na odwołan [...].pdf

2022-03-30 10:58 Julia Suchocka Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający przekazuje w załączeniu kopię odwołania wniesionego w dniu 28.03.2022 r., wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Szczegółowe informacje w załączony piśmie Zamawiającego nr NF-81/012/2022/102/22 (plik w pdf. pn. Przekazanie kopii odwołania)

Odwołanie z dnia 28. [...].zip

Przekazanie kopii od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5849