Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 010_2022 010_2022 Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie Miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 10-03-2022 09:34:00
Placing offers : 22-03-2022 10:30:00
Offers opening : 22-03-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
010_2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.79 2022-03-10 09:34:00 Proceeding
010_2022 SWZ z załącznikami.zip zip 425.02 2022-03-10 09:34:00 Proceeding
010_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 74 2022-03-23 11:07:33 Public message
010_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 54.63 2022-03-23 11:07:33 Public message
010_2022 Informacja o wyborze.docx docx 71.65 2022-04-07 13:39:23 Public message
010_2022 Informacja o wyborze.pdf pdf 62.91 2022-04-07 13:39:23 Public message

Announcements

2022-04-07 13:39 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający, zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

010_2022 Informacja [...].docx

010_2022 Informacja [...].pdf

2022-03-23 11:07 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp zamieszcza informację z otwarcia ofert.

010_2022 informacje [...].doc

010_2022 informacje [...].pdf

2022-03-22 10:34 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 629 833,80 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339