Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 004/2022 Remont budynku ZDMiKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy.

Deadlines:
Published : 22-02-2022 14:18:00
Placing offers : 09-03-2022 10:30:00
Offers opening : 09-03-2022 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformie zakupowej Open Nexus, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_004_22.pdf pdf 1253.69 2022-02-22 14:18:00 Proceeding
004_22_zał nr 1 do 3 SWZ.zip zip 30571.89 2022-02-22 14:18:00 Proceeding
004_2022 - zał. od 5 do 12 do SWZ.zip zip 186.35 2022-02-22 14:18:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00064808_01 z dnia 2022-02-22.pdf pdf 137.47 2022-02-22 14:18:00 Proceeding
004_Wyjasnienia i zmiana1 tresci SWZ.zip zip 2540.09 2022-02-25 14:43:18 Public message
004_2022 - zał. 3 wzór formularza ofertowego zmiana1.doc doc 92 2022-02-28 10:34:51 Public message
004_22 Wyjasnienia tresci SWZ2.pdf pdf 851.48 2022-03-01 12:36:58 Public message
004_22 Informacja zotwarcia ofert.pdf pdf 838 2022-03-09 17:01:19 Public message
Inf z otwarcia ofert_skan.pdf pdf 55.48 2022-03-09 17:01:19 Public message
004_2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 75.25 2022-03-16 12:21:09 Public message
004_2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 47.1 2022-03-16 12:21:09 Public message

Announcements

2022-03-16 12:21 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 16.03.2022 r. zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania.

004_2022 Zawiadomie [...].docx

004_2022 Zawiadomie [...].pdf

2022-03-09 17:01 Monika Sangórska W dniu 09.03.2022r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

004_22 Informacja zo [...].pdf

Inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-03-09 11:10 Monika Sangórska Zgodnie z art 222 ust.4 UPzp Zamawiający informuje , ze na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 881 186,00 złotych
2022-03-01 12:36 Monika Sangórska Zamawiający w dniu 01.03.2022r. zamieszcza w poniższym pliku wyjaśnienia treści SWZ nr 2.

004_22 Wyjasnienia t [...].pdf

2022-02-28 10:34 Monika Sangórska Zamawiający załącza w formacie Word załącznik nr 3 do SWZ- Wzór formularza ofertowego po zmianie nr 1, który w dniu 25.02.2022r. załączony został na platformie internetowej open nexus w formie pdf.

004_2022 - zał. 3 wz [...].doc

2022-02-25 14:43 Monika Sangórska W dniu 25.02.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ.

004_Wyjasnienia i zm [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631