Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/2022 Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, nakładek radiowych modułów HRI oraz nakładek z wyniesioną i krótką antenką do odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM

Deadlines:
Published : 18-02-2022 14:22:00
Placing offers : 11-03-2022 11:45:00
Offers opening : 11-03-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli wymagano), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 82.18 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy.doc doc 60.5 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 20.84 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 20.9 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4_projektowane postanowienia umowy.zip zip 157.06 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Szczególowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem ....doc doc 110.5 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Załączniki nr 1.1-1.4_Kalkulacje ceny.zip zip 103.39 2022-02-18 14:22:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ nr 1.docx docx 19.69 2022-03-02 12:46:32 Public message
Modyfikacja treści SWZ.docx docx 22.52 2022-03-04 12:39:31 Public message
Odpowiedzi na pytania.docx docx 27.9 2022-03-04 12:39:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 43.5 2022-03-15 14:28:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część nr 3.doc doc 31 2022-03-29 14:30:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część nr 1, 2 i 4.doc doc 35 2022-04-01 14:13:22 Public message

Announcements

2022-04-01 14:13 Patrycja Bułat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 1, 2 i 4

Informacja o wyborze [...].doc

2022-03-29 14:30 Patrycja Bułat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 3

Informacja o wyborze [...].doc

2022-03-15 14:28 Patrycja Bułat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-03-11 11:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 880 294,22 zł net + 23%VAT = 2 312 761,89 zł brutto, w tym:
Część nr 1 – 1 051 800,75 zł net + 23% VAT = 1 293 714,93 zł brutto
Część nr 2 – 468 030,97 zł net + 23% VAT = 575 678,10 zł brutto
Część nr 3 – 21 332,50 zł net + 23% VAT = 26 238,97 zł brutto
Część nr 4 – 339 130,00 zł net + 23% VAT = 417 129,90 zł brutto
2022-03-04 12:39 Patrycja Bułat Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2022-03-02 12:46 Patrycja Bułat Modyfikacja treści SWZ nr 1

Modyfikacja treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568