Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-02-03 Wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy

Deadlines:
Published : 18-02-2022 10:59:00
Placing offers : 02-03-2022 14:00:00
Offers opening : 02-03-2022 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-02-03 Labour Market Research Expert- SWZ.pdf pdf 817.37 2022-02-18 10:59:00 Proceeding
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal01 OPZ.docx docx 464.46 2022-02-18 10:59:00 Proceeding
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal02 Wzor Umowy.pdf pdf 850.13 2022-02-18 10:59:00 Proceeding
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_SWZ.docx docx 524.53 2022-02-18 10:59:00 Proceeding
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal04 Formularz Oferty.docx docx 463.48 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal04 Tender FORM (ENG).docx docx 459.41 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal05 Capital Group (ENG).docx docx 449.24 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal05 Grupa Kapitalowa.docx docx 459.13 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal06 PodmTrzeci.docx docx 459.18 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal06 ThirdParty (ENG).docx docx 448.36 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal03 (Statements ENG).docx docx 453.93 2022-02-18 10:59:00 Criterion
FSM-2022-02-03 (LM Research Expert)_zal03 Oswiadczenia.docx docx 463.62 2022-02-18 10:59:00 Criterion

Announcements

2022-03-02 14:00 Buyer message Maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 144 000 złotych gross (pkt.1.4. SWZ)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

FSM-2022-02-03 (LM R [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404