Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00058508 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - 1.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 16-02-2022 10:13:00
Placing offers : 03-03-2022 11:00:00
Offers opening : 03-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ 1.2022.pdf pdf 1887.63 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
02 ZAŁ. 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 424.2 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
03 ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTY.docx docx 27.39 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
04 ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE.docx docx 23.44 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
05 ZAŁ. 4 RODO.pdf pdf 198.19 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
06 ZAŁ. 5 BHP.pdf pdf 122.05 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
07 ZAŁ. 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.pdf pdf 125.62 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
08 ZaŁ. 6.1.1 Dokumntacja projektowa_część północna.pdf pdf 83.27 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
09 ZAŁ. 6.1.2 SSTWIOR CZĘŚĆ PÓŁNOCNA.pdf pdf 158.17 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
10 ZAŁ. 6.1.3 Przedmiar Robót CZĘŚĆ PÓŁNOCNA.xls xls 42.5 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
11 ZAŁ. 6.2.1 Dokumntacja projektowa część południowa.pdf pdf 83.27 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
12 ZAŁ. 6.2.2 SSTWIOR CZĘŚĆ POŁUDNIOWA.pdf pdf 158.23 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
13 ZAŁ. 6.2.3 Przedmiar Robót CZĘŚĆ POŁUDNIOWA.xls xls 52 2022-02-16 10:13:00 Proceeding
08.1 ZaŁ. 6.1.1 Dokumntacja projektowa_część północna.pdf pdf 81.03 2022-02-16 15:54:25 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 67.14 2022-03-03 12:28:13 Public message
informacja na strone internetową.pdf pdf 108.59 2022-03-04 10:36:37 Public message

Announcements

2022-03-04 10:36 Aurelia Wolska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio w części nr 1 i 2 postępowania, zgodnie z załączona informacją.
Z poważaniem Aurelia Wolska

informacja na strone [...].pdf

2022-03-03 12:28 Aurelia Wolska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej.
W dniu 03.03.2022 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do dnia 03.03.2022 r. do godziny 11:00, odpowiednio na daną część zamówienia, oferty złożyli Wykonawcy, zgodnie z załączona informacją.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-03-03 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć, odpowiednio na część zamówienia, kwotę jak niżej:
Część nr 1 zamówienia – Część północna terenu gminy Luzino – 339 482,00 zł brutto
Część nr 2 zamówienia – Część południowa gminy Luzino – 339 968,00 zł brutto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem na cały przedmiot zamówienia kwota wynosi: 679 450,00 zł brutto
2022-02-16 15:54 Aurelia Wolska Zamawiający informuje, że omyłkowo został nieprawidłowo załączony załącznik nr 6.1.1 "Dokumentacja Projektowa - część północna" do SWZ, i w zawiązku z tym Zamawiający ponownie umieszcza załącznik nr 6.1.1 do SWZ.

08.1 ZaŁ. 6.1.1 Doku [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 597