Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-01-02 ekspert ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy

Deadlines:
Published : 24-01-2022 22:52:00
Placing offers : 04-02-2022 14:00:00
Offers opening : 04-02-2022 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Formularz oferty oraz oświadczenia mogą być wypełnione w języku polskim lub języku angielskim (wzory językowe do wyboru).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ekspert ds planowania strategicznego VET na Ukrainie-signed.pdf pdf 378.73 2022-01-24 22:52:00 Proceeding
SWZ - ekspert ds planowania strategicznego VET na Ukrainie.docx docx 525.48 2022-01-24 22:52:00 Proceeding
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal01 Opis Przedmiotu Zamowienia.docx docx 464.4 2022-01-24 22:52:00 Proceeding
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal02 Wzor umowy.pdf pdf 850.19 2022-01-24 22:52:00 Proceeding
FSM-2022-01-02 (VET strategy) Publikacja BZP.pdf pdf 108.95 2022-01-24 22:52:00 Proceeding
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal05 Grupa Kapitalowa (Capital Group-ENG).docx docx 449.14 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal05 Grupa Kapitalowa.docx docx 459.07 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal06 Zobow Podm Trzeciego (Third Party-ENG).docx docx 448.63 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal06 Zobowiazania Podmiotu Trzeciego.docx docx 459.15 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal03 Oswiadczenia.docx docx 463.34 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal03 Oswiadczenia (Statements ENG).docx docx 454.06 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal04 Formularz Oferty (Tender Form-ENG).docx docx 459.71 2022-01-24 22:52:00 Criterion
FSM-2022-01-02 (VET strategy)_zal04 Formularz Oferty.docx docx 463.65 2022-01-24 22:52:00 Criterion

Announcements

2022-02-04 14:00 Buyer message Maksymalna wartość zamówienia wynosi 184 000 złotych gross (149594 netto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

FSM-2022-01-02 (VET [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321