Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP00030401/01 12-ZP-01-22-16 „USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO I JĘZYKA ROSYJSKIEGO” Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”

Magdalena Grabowska-Krysztofiak
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 21-01-2022 13:23:00
Placing offers : 31-01-2022 08:00:00
Offers opening : 31-01-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 134.46 2022-01-21 13:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 730.89 2022-01-21 13:23:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 1588.27 2022-01-21 13:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 27 2022-01-31 21:08:08 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1,2,3.pdf pdf 741.51 2022-02-02 13:40:42 Public message

Announcements

2022-02-02 13:40 Magdalena Grabowska-Krysztofiak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1,2,3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 21:08 Magdalena Grabowska-Krysztofiak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-01-31 08:00 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj. dla części 1 - 321 984,00 zł dla części 2- 8 400,00 zł dla części 3 - 14 880,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304