Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/W/1/2022 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 3 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi Parkingu Prywatnego w Nysie na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:24:00
Placing offers : 18-01-2022 11:00:00
Offers opening : 18-01-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Podpisane ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY .pdf pdf 1041.27 2022-01-12 14:24:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOW. ZAŁĄCZNIK NR 2.docx docx 35.13 2022-01-12 14:24:00 Proceeding
PODPISANE WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA [9126].pdf pdf 793.63 2022-01-17 12:30:20 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 57.37 2022-01-18 12:39:34 Public message

Announcements

2022-01-18 12:39 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-01-17 12:30 Stanisław Kolasa WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA.
PYTANIA I ODPOWIEDZI.

PODPISANE WYJAŚNIENI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 298