Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIP.271.22.2021 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r.

Agnieszka Wiktorska
Gmina Pełczyce
Deadlines:
Published : 28-12-2021 14:16:00
Placing offers : 09-02-2022 10:00:00
Offers opening : 09-02-2022 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu - UE.pdf pdf 145.21 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 861.79 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
03. Wykaz PPE.rar rar 26.37 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
04. Formularz_Oferty.doc doc 94 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
05. JEDZ.doc doc 223.5 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
06. Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
07. Oświadczenia.rar rar 30.95 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
08. Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 172.5 2021-12-28 14:16:00 Proceeding
09. ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 520 2022-01-17 12:00:19 Public message
10. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 70.82 2022-01-21 09:38:25 Public message
11. Modyfikacja swz i przedłużenie terminu (1).pdf pdf 503.04 2022-01-21 12:52:10 Public message
12. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 528.5 2022-02-09 11:51:45 Public message
13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 522.24 2022-03-11 14:08:20 Public message

Announcements

2022-03-11 14:08 Agnieszka Wiktorska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

13. Informacja o wyb [...].pdf

2022-02-09 11:51 Agnieszka Wiktorska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12. Informacja z otw [...].pdf

2022-02-09 10:00 Buyer message część I - 1 127 104,98 zł/brutto
część II - 449 694,70 zł/brutto
2022-01-21 12:52 Agnieszka Wiktorska MODYFIKACJA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

11. Modyfikacja swz [...].pdf

2022-01-21 09:38 Agnieszka Wiktorska Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Ogłoszenie zmian [...].pdf

2022-01-17 12:00 Agnieszka Wiktorska Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

09. ODPOWIEDŹ NA WNI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972