Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/29-74rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PŁYNÓW DO WYKONANIA TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 3 APARATÓW DO HEMODIALIZY DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-12-2021 09:12:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_29-74rj_21.pdf pdf 120.68 2021-12-22 09:12:00 Proceeding
SWZ_251_29-74rj_21.doc doc 699.5 2021-12-22 09:12:00 Proceeding
zał_3_JEDZ_251_29-74rj_21.doc doc 182.5 2021-12-22 09:12:00 Proceeding
zbiorcze zestawienie ofert_251_29-74rj_21.doc doc 31 2022-01-24 08:44:16 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_29-74rj_21.pdf pdf 321.13 2022-01-24 08:44:16 Public message
wynik_251_29-74rj_21.doc doc 247.5 2022-03-02 07:54:57 Public message
wynik_251_29-74rj_21.pdf pdf 1102.56 2022-03-02 07:54:57 Public message
ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_SIMAP.pdf pdf 112.59 2022-04-04 09:18:48 Public message

Announcements

2022-04-04 09:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2022-03-02 07:54 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyborze oferty w nn postępowaniu.

wynik_251_29-74rj_21 [...].doc

wynik_251_29-74rj_21 [...].pdf

2022-01-24 08:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-24 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 1 946 700,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610