Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.272.2.8.2021.SD Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Mateusz Diakowski
Powiat Gryfiński Department: Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-12-2021 12:25:00
Placing offers : 05-01-2022 12:00:00
Offers opening : 05-01-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 102.4 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
SWZ.docx docx 292.1 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
zalacznik do formularza ofertowego.xls xls 42 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia.doc doc 121.04 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ Oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 64.5 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - wzor umowy.doc doc 124.5 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 115.19 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Zalacznik_nr 1- formularz oferty (1).doc doc 63.5 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc doc 41 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz placówek.doc doc 33 2021-12-13 12:25:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 1183.55 2021-12-30 11:36:18 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 530.67 2022-01-05 14:53:39 Public message
informacja o rozstrzygnieciu.pdf pdf 600 2022-01-21 08:28:43 Public message

Announcements

2022-01-21 08:28 Mateusz Diakowski W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

informacja o rozstrz [...].pdf

2022-01-05 14:53 Mateusz Diakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-05 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 417.362,78 zł brutto
2021-12-30 11:36 Mateusz Diakowski W załączeniu odpowiedzi na pytania nr 1.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387