Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/W/6/2021 Część druga - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w Nysie. III.

Deadlines:
Published : 13-12-2021 11:56:00
Placing offers : 21-12-2021 11:00:00
Offers opening : 21-12-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Podpisane.pdf pdf 143.46 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
2. SWZ. Podpisany.pdf pdf 730.31 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
3. FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.docx docx 24.07 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
4. OPIS TECHNICZNY PARKOMATOW-Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 557.06 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
5. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020. Załacznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 17087.73 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
6. DOKUMENTY FINANSOWE. Załacznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 5621.67 2021-12-13 11:56:00 Proceeding
PODPISANE WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SWZ[8479].pdf pdf 415.66 2021-12-16 14:04:29 Public message
PODPISANA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT III[8610].pdf pdf 500.42 2021-12-21 14:47:47 Public message
PODPISANE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY..pdf pdf 568.71 2021-12-22 14:26:25 Public message

Announcements

2021-12-22 14:26 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PODPISANE ZAWIADOMIE [...].pdf

2021-12-21 14:47 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PODPISANA INFORMACJA [...].pdf

2021-12-21 11:00 Buyer message 2 050 000 zł
2021-12-16 14:04 Stanisław Kolasa WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SWZ

PODPISANE WYJAŚNIENI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326