Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/34-88rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH METODĄ RT PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BADAŃ GENETYCZNYCH METODĄ RT PCR DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 13-12-2021 09:16:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_34-88rj_21.pdf pdf 128.88 2021-12-13 09:16:00 Proceeding
SWZ_251_34-88rj_21.doc doc 797.5 2021-12-13 09:16:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_34-88rj_21.doc doc 187 2021-12-13 09:16:00 Proceeding
mod1_251_34-88rj_21.doc doc 269.5 2022-01-04 08:20:07 Public message
mod1_251_34-88rj_21.pdf pdf 1412.87 2022-01-04 08:20:07 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_34-88rj_21.doc doc 32.5 2022-01-17 08:56:40 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_34-88rj_21.pdf pdf 328.98 2022-01-17 08:56:40 Public message
unieważnienie_251_34-88rj_21.doc doc 250.5 2022-01-26 07:57:18 Public message
unieważnienie_251_34-88rj_21.pdf pdf 260.87 2022-01-26 07:57:18 Public message
wynik_251_34-88rj_21.doc doc 252 2022-04-11 08:09:42 Public message
wynik_251_34-88rj_21.pdf pdf 690.55 2022-04-11 08:09:42 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Simap.pdf pdf 122.37 2022-05-13 09:00:45 Public message

Announcements

2022-05-13 09:00 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-11 08:09 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadania 2.

wynik_251_34-88rj_21 [...].doc

wynik_251_34-88rj_21 [...].pdf

2022-01-26 07:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1.

unieważnienie_251_34 [...].doc

unieważnienie_251_34 [...].pdf

2022-01-17 08:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-17 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację nn zamówienia: 3 250 474,00 zł. brutto, w tym:
Zadanie 1 - 2 944 928,00 zł. brutto
Zadanie 2 - 305 546,00 zł. brutto
2022-01-04 08:20 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

mod1_251_34-88rj_21. [...].doc

mod1_251_34-88rj_21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612