Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/32-81rj/21 Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Wejherowo i Gdańsk

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 01-12-2021 09:25:00
Placing offers : 27-12-2021 08:00:00
Offers opening : 27-12-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_32-81rj_21.pdf pdf 147.8 2021-12-01 09:25:00 Proceeding
SWZ_251_32-81rj_21.doc doc 1067 2021-12-01 09:25:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_32-81rj_21.doc doc 194 2021-12-01 09:25:00 Proceeding
zbiorcze zestawienie ofert_24-49rj_21.doc doc 47 2021-12-27 08:47:50 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_24-49rj_21.pdf pdf 566.03 2021-12-27 08:47:50 Public message
mod1_251_32-81rj_21.zip zip 466.96 2021-12-14 08:10:32 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_32-81rj_21.doc doc 31 2021-12-27 09:33:20 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_32-81rj_21.pdf pdf 333.89 2021-12-27 09:33:20 Public message
wynik_251_32-81rj_21.doc doc 660.5 2022-02-15 07:56:58 Public message
wynik_251_32-81rj_21.pdf pdf 662.43 2022-02-15 07:56:58 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 135.21 2022-03-18 10:53:24 Public message

Announcements

2022-03-18 10:53 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-15 07:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_32-81rj_21 [...].doc

wynik_251_32-81rj_21 [...].pdf

2021-12-27 09:33 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła poprawne zestawienie zbiorcze ofert. Poprzednie zostało załączone przez pomyłkę.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-27 08:47 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-27 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na realizację nn zamówienia: 8 585 778,30 zł., w tym:
Zadanie 1 - 7 773 661,50 zł.,
Zadanie 2 - 812 116,80 zł.
2021-12-14 08:10 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ.

mod1_251_32-81rj_21. [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652