Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/W/4/2021 Część druga - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w Nysie. II.

Deadlines:
Published : 29-11-2021 13:31:00
Placing offers : 06-12-2021 11:00:00
Offers opening : 06-12-2021 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Roczne sprawozdanie finansowe 2020.pdf pdf 17087.73 2021-11-29 13:31:00 Proceeding
1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 637.95 2021-11-29 13:31:00 Proceeding
2. FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.docx docx 23.97 2021-11-29 13:31:00 Proceeding
3. DOKUMENTY FINANSOWE.pdf pdf 1876.37 2021-11-29 13:31:00 Proceeding
5. OPIS TECHNICZNY PARKOMATOW.pdf pdf 557.06 2021-11-29 13:31:00 Proceeding
PODPISANA MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 613.69 2021-12-01 12:22:33 Public message
PODPISANE PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 226.22 2021-12-02 13:15:25 Public message
PODPISANA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT II.pdf pdf 496.16 2021-12-06 12:44:25 Public message
P.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAł[8200].pdf pdf 609.07 2021-12-10 16:49:00 Public message

Announcements

2021-12-10 16:49 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

P.ZAWIADOMIENIE O UN [...].pdf

2021-12-06 12:44 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PODPISANA INFORMACJA [...].pdf

2021-12-02 13:15 Stanisław Kolasa PYTANIA I ODPOWIEDZI

PODPISANE PYTANIA I [...].pdf

2021-12-01 12:22 Stanisław Kolasa MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOZENIA OFERTY

PODPISANA MODYFIKACJ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
3 Najniższa cena 100% Cena oferty (0)
Unlock the form

The number of page views: 239