Proceeding: DWS/11/2021 „Dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych”

Alina Łoskot
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Deadlines:
Published : 19-11-2021 14:14:00
Placing offers : 29-11-2021 10:00:00
Offers opening : 29-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu worki.pdf pdf 107.63 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
SWZ - worki 2022 r. BPIK.docx docx 67.79 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
SWZ - worki selektywna zbiórka odpadów.pdf pdf 7760.58 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
UMOWA Worki do selekt. zbiórki (LUZEM)_wersja 1 zaakceptowana (3).docx.pdf pdf 2109.05 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
UMOWA Worki do selekt. zbiórki (LUZEM)_wersja 1 zaakceptowana.docx docx 31.1 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.59 2021-11-19 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.84 2021-11-19 14:14:00 Proceeding

Announcements

2021-11-30 10:56 Alina Łoskot Informacja z otwarcia ofert:

Data otwarcia ofert: 29.11.2021 r. godzina 10:26

Informacja o ofertach:
PTS Plast – Smerczek Sp. J., ul. Dworcowa 10, 43-178 Ornontowice. Cena oferty brutto: 105.829,20 zł.
2021-11-29 10:00 Buyer message 184.500,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 162