Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/11/2021 Sukcesywne tankowanie paliwa na stacji/stacjach benzynowych dla pojazdów i sprzętów będących w posiadaniu Zamawiającego w okresie do 31.12.2022 r.

Alina Łoskot
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Deadlines:
Published : 16-11-2021 14:52:00
Placing offers : 29-11-2021 10:00:00
Offers opening : 29-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.9 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
SWZ paliwo 2021.pdf pdf 1254.93 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 66 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty po zmianach.docx docx 20.24 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.84 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
załącznik nr 3 wykaz stacji nr 4.docx docx 20.02 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 278.97 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
Wykaz pojazdów.html html 97.82 2021-11-16 14:52:00 Proceeding
Zmiana terminów.pdf pdf 215.24 2021-11-23 11:11:13 Public message
Unieważnienie postępowania Paliwo 2021 r..pdf pdf 206.59 2021-11-29 15:11:38 Public message

Announcements

2021-11-29 15:11 Alina Łoskot Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-11-29 10:00 Buyer message 274.906,23 zł.
2021-11-23 11:11 Alina Łoskot Szanowni Państwo,
Zmiana terminów:
Składania ofert na dzień 29.11.2021 r. na godzinę 10:00
Otwarcia ofert na dzień 29.11.2021 r. na godzinę 10:05

Zmiana terminów.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281