Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.272.2.7.2021.SD Pielęgnacja zieleni oraz utrzymywanie porządku na terenach parkingowych, chodnikach i schodach wokół obiektów Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Mateusz Diakowski
Powiat Gryfiński Department: Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-11-2021 10:55:00
Placing offers : 24-11-2021 12:00:00
Offers opening : 24-11-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu gn.pdf pdf 104.78 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
swz_GN.docx docx 292.48 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia.doc doc 120.8 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ Oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 64.5 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 115.32 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
Zalacznik_nr 1- formularz oferty (1).doc doc 69 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - wzor_umowy .docx docx 40.49 2021-11-12 10:55:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 530.02 2021-12-03 11:01:54 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 534.81 2021-12-09 12:04:58 Public message

Announcements

2021-12-09 12:04 Mateusz Diakowski W załączeniu informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-03 11:01 Mateusz Diakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-24 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 172.800 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303