Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/P/32b/21 Wykonanie zasilania budynku C i D na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Emilia Ciechanowicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: CLAiO Poznań
Deadlines:
Published : 10-11-2021 12:42:00
Placing offers : 25-11-2021 11:00:00
Offers opening : 25-11-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.8 2021-11-10 12:42:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 153.71 2021-11-10 12:42:00 Proceeding
Załaczniki od nr 2 do nr 8 do SWZ.zip zip 525.96 2021-11-10 12:42:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.zip zip 15567.93 2021-11-10 12:42:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ - 19.11.21r..docx docx 63.11 2021-11-19 13:07:09 Proceeding
IE_Kosztorys ślepy CLAIO.ATH ATH 70.32 2021-11-19 13:07:09 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert -25.11.21.docx docx 18.48 2021-11-25 14:29:45 Public message
informacja_o_wynikach - 22.12.21.docx docx 80.99 2021-12-22 13:04:06 Public message

Announcements

2021-12-22 13:04 Emilia Ciechanowicz Informacja o wynikach postępowania

informacja_o_wynikac [...].docx

2021-11-25 14:29 Emilia Ciechanowicz Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].docx

2021-11-25 11:00 Buyer message Kwota zabezpieczona 210 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518