Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/31-77rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW, CYTOSTATYKÓW I INNYCH PRODUKTÓW APTECZNYCH DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-11-2021 09:19:00
Placing offers : 29-11-2021 08:00:00
Offers opening : 29-11-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_31-77rj_21.pdf pdf 2298.77 2021-11-03 09:19:00 Proceeding
SWZ_251_31-77rj_21.doc doc 734 2021-11-03 09:19:00 Proceeding
zal2_swz_251_31-77rj_21.xlsx xlsx 135.99 2021-11-03 09:19:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_31-77rj_21.doc doc 194.5 2021-11-03 09:19:00 Proceeding
mod1_251_31-77rj_21.doc doc 470 2021-11-19 12:35:45 Public message
mod1_251_31-77rj_21.pdf pdf 7479.11 2021-11-19 12:35:45 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_31-77rj_21_korekta.docx docx 15.72 2021-11-29 08:03:39 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_31-77rj_21.doc doc 152.5 2021-11-29 14:25:35 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_31-77rj_21.pdf pdf 3148.79 2021-11-29 14:25:35 Public message
sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert_251_31-77rj_21.doc doc 152.5 2021-11-30 09:16:36 Public message
sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert_251_31-77rj_21.pdf pdf 3173.17 2021-11-30 09:16:36 Public message
unieważnienie_251_31-77rj_21.doc doc 266 2021-12-31 10:00:21 Public message
unieważnienie_251_31-77rj_21.pdf pdf 1918.25 2021-12-31 10:00:21 Public message
wynik_251_31-77rj_21.doc doc 646.5 2022-01-18 10:35:21 Public message
wynik_251_31-77rj_21.pdf pdf 10703.08 2022-01-18 10:35:21 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Simap.pdf pdf 3045.3 2022-03-23 09:18:00 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_31-77rj_21.docx docx 15.58 2021-11-29 08:00:00 Public message

Announcements

2022-03-23 09:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-01-18 10:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 1-14, 16-20, 22-64, 66-80, 82-90, 93-102, 104-128, 130-138, 140-146, 148-150, 153, 154, 160, 162, 166-179

wynik_251_31-77rj_21 [...].doc

wynik_251_31-77rj_21 [...].pdf

2021-12-31 10:00 Dział Zamówień Publicznych Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o wyniku nn postępowania w zakresie zadań: 15, 21, 65, 81, 91, 92, 103, 129, 139, 147, 151, 152, 155-159, 161, 163-165.
Pozdrawiam,
Monika Klause

unieważnienie_251_31 [...].doc

unieważnienie_251_31 [...].pdf

2021-11-30 09:16 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert złożonych w nn postępowaniu.

sprostowanie do zbio [...].doc

sprostowanie do zbio [...].pdf

2021-11-29 14:25 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-11-29 08:03 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje korektę do kwoty gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie nn zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-11-29 08:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o kwotach przeznaczonych na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-11-19 12:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

mod1_251_31-77rj_21. [...].doc

mod1_251_31-77rj_21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2747