Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-AS-TP.011.2021 Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego

Robert Judek
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 28-10-2021 14:48:00
Placing offers : 05-11-2021 10:00:00
Offers opening : 05-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 360.32 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 686.52 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 27.22 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz asortymentowo - cenowy - Sprzęt medyczny jednokrotnego użytku.xlsx xlsx 18.61 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz asortymentowo - cenowy - Ochrona osobista, prześcieradła, koce, poszwy.xlsx xlsx 13.68 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 Formularz asortymentowo - cenowy - Opatrunki, przylepce.xlsx xlsx 14.16 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 Formularz asortymentowo - cenowy - Sprzęt pomocniczy.xlsx xlsx 14.74 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 Formularz asortymentowo - cenowy - Filtry elektrostatyczne.xlsx xlsx 11.74 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 Formularz asortymentowo - cenowy - Sprzęt medyczny wielokrotnego użytku.xlsx xlsx 12.65 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.7 Formularz asortymentowo - cenowy - Zestaw do wkłucia centralnego żylnego.xlsx xlsx 11.5 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.8 Formularz asortymentowo - cenowy - Zestaw do drenażu opłucnej.xlsx xlsx 11.7 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.9 Formularz asortymentowo - cenowy - Specjalistyczne opatrunki hydrożelowe.xlsx xlsx 12.08 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.10 Formularz asortymentowo - cenowy - Kołnierze ortopedyczne.xlsx xlsx 12.05 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1.11 Formularz asortymentowo - cenowy - Uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej.xlsx xlsx 14.34 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 17.99 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 377.27 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf pdf 607.37 2021-10-28 14:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 560.93 2021-11-02 15:01:43 Public message
Sprzęt medyczny odpowiedzi na zadane pytania 2.pdf pdf 387.82 2021-11-02 21:14:14 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf pdf 455.93 2021-11-05 10:16:51 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 658.6 2021-11-05 14:48:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 1 komunikat publiczny.pdf pdf 642.81 2021-11-08 13:05:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 2,3,4,7 komunikat publiczny.pdf pdf 664 2021-11-18 14:27:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 5,6,8,9,10 komunikat publiczny.pdf pdf 690.68 2021-11-24 14:05:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 11 komunikat publiczny.pdf pdf 462.43 2021-12-02 13:55:57 Public message

Announcements

2021-12-02 13:55 Robert Judek INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego.”
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Dotyczy: Część 11: Uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-24 14:05 Robert Judek INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego.”
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Dotyczy:
Część nr 5 – Filtry elektrostatyczne.
Część nr 6 – Sprzęt medyczny wielokrotnego użytku.
Część nr 8 – Zestaw do drenażu opłucnej.
Część nr 9 – Specjalistyczne opatrunki hydrożelowe.
Część nr 10 – Kołnierze ortopedyczne.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-18 14:27 Robert Judek
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego.” Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Dotyczy część nr 2 - Ochrona osobista, prześcieradła, koce, poszwy.
2. Dotyczy część nr 3 - Opatrunki, przylepce
3. Dotyczy część nr 4 - Sprzęt pomocniczy
4. Dotyczy część nr 7 - Zestaw do wkłucia centralnego żylnego

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-08 13:05 Robert Judek INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego.”
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Dotyczy część nr 1 - Sprzęt medyczny jednokrotnego użytku.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-05 14:48 Robert Judek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty (Załącznik).

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-11-05 10:16 Robert Judek INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Wartość zamówienia net w PLN: 401 585,39 PLN
Wartość zamówienia gross w PLN: 433 712,22 PLN
Informacja na temat poszczególnych części została zawarta w załączniku.

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2021-11-02 21:14 Robert Judek Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia w załączniku treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

Sprzęt medyczny odpo [...].pdf

2021-11-02 15:01 Robert Judek Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia w załączniku treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 936