Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22.2021 2021/S 209-547532 Udzielenie Kredytu długoterminowego dla Gminy Luzino w 2021 roku

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 27-10-2021 10:38:00
Placing offers : 26-11-2021 11:00:00
Offers opening : 26-11-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. SWZ 22.2021.pdf pdf 2881.41 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
02. Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 29.42 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
03. Załącznik nr 2 espd-request.xml xml 135.95 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2. espd-request.pdf pdf 82.65 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie.docx docx 38.71 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie z art. 117.4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.04 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 19.63 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie o aktualizacji.docx docx 19.52 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
09. Załącznik nr 6a do SWZ.docx docx 20.6 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
00.ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 398.94 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
10. Załącznik nr 7 do SWZ wykaz dokumentów.doc doc 58.5 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
11. Załącznik nr 7.1.pdf pdf 91.52 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
12. Załącznik nr 7.2.pdf pdf 164.63 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
13. Załącznik nr 7.3.pdf pdf 177.94 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
14. Załącznik nr 7.4.pdf pdf 66.52 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
15. Załącznik nr 7.5.pdf pdf 56.99 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
16. Załącznik nr 7.6.pdf pdf 34.36 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
17. Załącznik nr 7.7.pdf pdf 50.1 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
18. Załącznik nr 7.8.pdf pdf 80.93 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
19. Załącznik nr 7.9.pdf pdf 166.93 2021-10-27 10:38:00 Proceeding
01.1 SWZ 22.2021.pdf pdf 2971.56 2021-11-05 07:59:18 Public message
20. Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf pdf 448.6 2021-11-09 10:57:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.86 2021-11-26 11:54:10 Public message
informacja strona inter postępowania.pdf pdf 71.05 2021-12-13 13:41:23 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf pdf 111.65 2021-12-31 09:10:23 Public message

Announcements

2021-12-31 09:10 Aurelia Wolska Dzień dobry,
w załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
pozdrawiam
Aurelia Wolska

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-12-13 13:41 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwaną „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z załączonym pismem.
pozdrawiam Aurelia Wolska

informacja strona in [...].pdf

2021-11-26 11:54 Aurelia Wolska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej. W dniu 26.11.2021 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do dnia 26.11.2021 r. do godziny 11:00, oferty złożyli Wykonawcy jak w załączonej informacji.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwotę 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
2021-11-09 10:57 Aurelia Wolska Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje w załączeniu Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.

20. Wyjaśnienia nr 1 [...].pdf

2021-11-05 07:59 Aurelia Wolska W zeskanowanej SWZ omyłkowo została pominięta strona 28, w związku z tym Zamawiający ponownie umieszcza SWZ.

01.1 SWZ 22.2021.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 853