Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7021.123.2021 Inspektor nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu"

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 22-10-2021 11:10:00
Placing offers : 29-10-2021 10:00:00
Offers opening : 29-10-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 76 19 662  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RYBACKA.zip zip 47423.5 2021-10-22 11:10:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 15.51 2021-10-22 11:10:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx docx 15.29 2021-10-22 11:10:00 Subject of the order
zapytanie inspektor Rybacka.pdf pdf 358.61 2021-10-22 11:10:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 15.51 2021-10-22 11:10:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx docx 15.29 2021-10-22 11:10:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na przebudowie ul. Rybackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 70 i 484/1 obręb 0004 Karpacz. 2. Nadzór inwestorski obejmuje branże: 2.1. Drogową; 2.2. Elektryczną; 2.3. Sanitarną; Inspektorem wiodącym, koordynującym prace związane z nadzorem inwestorskim oraz prowadzącym rady budowy jest inspektor nadzoru branży drogowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

RYBACKA.zip

ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx

ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx

zapytanie inspektor [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wartość robót dot. wykonanej usługi nadzoru 10% a) 1 robota o wartości 350.000,00 – 500.000,00 zł brutto – 0 pkt b) 1 robota o wartości 501.000,00 – 600.000,00 zł brutto – 5 pkt c) 1 robota o wartości większej niż 601.000,00 zł brutto – 10 pkt. Attachment required

ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx

(0)
3 Termin realizacji - okres od podpisania umowy do dnia zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania i obejmuje: 1) nadzór nad realizacją zadania – do 30 czerwca 2022 roku (w przypadku przesunięcia terminu – do zakończenia robót budowlanych); 2) procedurę odbiorczą; 3) przeglądy gwarancyjne: obowiązują przez okres gwarancji, tj. 5 lat licząc od daty końcowego odbioru robót przy prawidłowej eksploatacji i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, do 30 czerwca 2027 roku (w przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót – odpowiednio dłużej). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Inspektor nadzoru dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branżach: Drogowej, Elektrycznej; Sanitarnej. Attachment required

ZAŁĄCZNIK Nr 2.docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375