Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 040/2021 Wymiana warstwy ścieralnej na „Północnych Mostach Solidarności” w ciągu ul. Focha oraz na moście im. Św. Antoniego z Padwy w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, w ramach robot utrzymaniowych w 2021 r.

Deadlines:
Published : 20-10-2021 14:12:00
Placing offers : 10-11-2021 10:00:00
Offers opening : 10-11-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformie zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu spam

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
040_2021 - SWZ+załączniki.zip zip 13521.92 2021-10-20 14:12:00 Proceeding
040_2021 ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0023923701 z dnia 2021-10-20.pdf pdf 119.7 2021-10-20 14:12:00 Proceeding
040_2021 ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 03.11.2021.docx docx 114.26 2021-11-03 12:54:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie oglosz. 2021BZP 0025520201 z dnia 2021.11.03.pdf pdf 39.07 2021-11-03 12:54:12 Public message
040_2021 Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 z dnia 05.11.2021r.zip zip 390.03 2021-11-05 13:41:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniae nr 2021BZP 0025929801 z dnia 2021.11.05.pdf pdf 39.09 2021-11-05 13:41:19 Public message
040_2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 118.92 2021-11-10 11:27:52 Public message
040_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 121.21 2021-11-23 13:38:47 Public message

Announcements

2021-11-23 13:38 Wioletta Olszewska W dniu 23.11.2021r. Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

040_2021 - Informacj [...].docx

2021-11-10 11:27 Wioletta Olszewska W dniu 10.11.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

040_2021 - informacj [...].docx

2021-11-10 10:05 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 406.308,24 PLN
2021-11-05 13:41 Wioletta Olszewska W dniu 05.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku przekazuje wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 SWZ.

040_2021 Wyjaśnienia [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-03 12:54 Wioletta Olszewska W dniu 03.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku przekazuje informację o ZMIANIE Nr 1 SWZ.

040_2021 ZMIANA Nr 1 [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 760