Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/W/3/2021 Część druga - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w Nysie.

Deadlines:
Published : 18-10-2021 14:27:00
Placing offers : 10-11-2021 11:00:00
Offers opening : 10-11-2021 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.docx docx 23.5 2021-10-18 14:27:00 Proceeding
3. WZÓR UMOWY LEASINGU.pdf pdf 231.92 2021-10-18 14:27:00 Proceeding
4. Roczne sprawozdanie finansowe 2020.pdf pdf 17087.73 2021-10-18 14:27:00 Proceeding
1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 635.19 2021-10-18 14:27:00 Proceeding
5. MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 619.52 2021-10-22 08:56:33 Public message
PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 465.17 2021-10-28 14:33:37 Public message
OPIS TECHNICZNY PARKOMATOW.pdf pdf 557.06 2021-10-28 14:33:37 Public message
DOKUMENTY FINANSOWE.pdf pdf 1876.37 2021-10-28 14:33:37 Public message
PYTANIE I ODPOWIEDZ 2.pdf pdf 209.21 2021-11-04 14:26:17 Public message
PYTANIE I ODPOWIEDZ 3.pdf pdf 399.75 2021-11-05 12:23:38 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT LEASING.pdf pdf 455.9 2021-11-10 13:12:08 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAł.pdf pdf 539.93 2021-11-29 13:24:13 Public message
PODPISANA KOREKTA DO ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAł [7910].pdf pdf 614.98 2021-12-01 12:05:23 Public message

Announcements

2021-12-01 12:05 Stanisław Kolasa KOREKTA DO ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PODPISANA KOREKTA DO [...].pdf

2021-11-29 13:24 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-11-10 13:12 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-11-05 12:23 Stanisław Kolasa PYTANIE I ODPOWIEDZ 3

PYTANIE I ODPOWIEDZ [...].pdf

2021-11-04 14:26 Stanisław Kolasa PYTANIE I ODPOWIEDŻ 2

PYTANIE I ODPOWIEDZ [...].pdf

2021-10-28 14:33 Stanisław Kolasa WYJASNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI.
PYTANIA I ODPOWIEDZI.
DOKUMENTY FINANSOWE.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PARKOMATU.

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

OPIS TECHNICZNY PARK [...].pdf

DOKUMENTY FINANSOWE. [...].pdf

2021-10-22 08:56 Stanisław Kolasa Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty.

5. MODYFIKACJA ZAPRO [...].pdf

2021-10-22 08:51 Stanisław Kolasa The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 553