Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-AS-TP.010.2021 Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Robert Judek
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 14-10-2021 14:27:00
Placing offers : 22-10-2021 10:00:00
Offers opening : 22-10-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.73 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 643.01 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 23.04 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 35.53 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 16.86 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 16.75 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 17.96 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 18.63 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Klauzula RODO.pdf pdf 467.28 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 PPU Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 443.4 2021-10-14 14:27:00 Proceeding
Odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 499.55 2021-10-19 14:18:21 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 452.63 2021-10-22 10:13:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 455.7 2021-10-22 14:49:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 1, 2 komunikat publiczny.pdf pdf 582.18 2021-11-08 12:19:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 4 komunikat publiczny.pdf pdf 642.8 2021-11-19 11:45:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część nr 3.pdf pdf 270.85 2021-11-19 11:57:32 Public message

Announcements

2021-11-19 11:57 Robert Judek ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z siedzibą w (60-346) Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla:
a) Część nr 3 – Clopidogrelum.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-19 11:45 Robert Judek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Część nr 4 – Paski do pomiaru glukozy we krwi wraz z glukometrami.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-08 12:19 Robert Judek INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi.”. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Dotyczy:
1. Część nr 1
2. Część nr 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-22 14:49 Robert Judek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty - załącznik.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-22 10:13 Robert Judek INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Wartość zamówienia net w PLN: 324 000,00 PLN
Wartość zamówienia gross w PLN: 349 920,00 PLN

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-19 14:18 Robert Judek Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563