Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/25-65rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW, CYTOSTATYKÓW I INNYCH PRODUKTÓW APTECZNYCH DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 13-10-2021 09:37:00
Placing offers : 28-10-2021 10:00:00
Offers opening : 28-10-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_251_25-65rj_21.doc doc 731 2021-10-13 09:37:00 Proceeding
zal2_swz_251_25-65rj_21.xlsx xlsx 135.99 2021-10-13 09:37:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_25-65rj_21.doc doc 194.5 2021-10-13 09:37:00 Proceeding
ogłoszenie_251_25-65rj_21.pdf pdf 2296.41 2021-10-21 09:08:49 Public message
Unieważnienie_251_25-65rj_21.doc doc 265.5 2021-10-21 13:57:39 Public message
Unieważnienie_251_25-65rj_21.pdf pdf 321.92 2021-10-21 13:57:39 Public message
ogłoszenie o udzieleniu SIMAP.pdf pdf 2319.62 2022-03-18 10:49:29 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_25-65rj_21.docx docx 15.58 2021-10-28 10:00:00 Public message

Announcements

2022-03-18 10:49 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-10-28 10:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o kwotach przeznaczonych na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-10-21 13:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie_251_25 [...].doc

Unieważnienie_251_25 [...].pdf

2021-10-21 09:08 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła ogłoszenie o zamówieniu.

ogłoszenie_251_25-65 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1098