Proceeding: IGN.7021.122.2021 zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2021/2022

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 08-09-2021 14:07:00
Placing offers : 16-09-2021 10:00:00
Offers opening : 16-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.05 2021-09-08 14:07:00 Proceeding
SWZ_sól_2021.pdf pdf 575.08 2021-09-08 14:07:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI do SWZ_sól_2021.docx docx 43.43 2021-09-08 14:07:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.89 2021-09-16 11:29:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert1.pdf pdf 163.49 2021-09-16 12:07:35 Public message
wybórSÓL_www_2021.pdf pdf 148.95 2021-09-17 14:07:43 Public message

Announcements

2021-09-17 14:07 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybórSÓL_www_2021.pd [...].pdf

2021-09-16 12:07 Ewa HIRSCH poprawiona informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-16 11:29 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 513.500,00 zł gross (słownie: pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 241