Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/DT/1/2021 Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW zamontowanej na dachu wiaty autobusowej w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nysie sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59

Deadlines:
Published : 02-09-2021 13:33:00
Placing offers : 09-09-2021 10:00:00
Offers opening : 09-09-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 902.46 2021-09-02 13:33:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.odt odt 16.3 2021-09-02 13:33:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2. Wzór umowy.pdf pdf 343.2 2021-09-02 13:33:00 Proceeding
PYTANIE I ODPOWIEDZ[5355].pdf pdf 110.38 2021-09-07 13:45:05 Public message
Odpowiedzi Fotowoltaika.pdf pdf 215.02 2021-09-08 14:15:19 Public message
Protokól z otwarcia ofert fotowoltaika.pdf pdf 271.09 2021-09-09 13:31:20 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 271.23 2021-09-14 15:39:28 Public message

Announcements

2021-09-14 15:39 Stanisław Kolasa INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-09-09 13:31 Stanisław Kolasa Protokół z otwarcia ofert.

Protokól z otwarcia [...].pdf

2021-09-08 14:15 Stanisław Kolasa PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi Fotowolta [...].pdf

2021-09-08 14:02 Stanisław Kolasa The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-07 13:45 Stanisław Kolasa PYTANIE I ODPOWIEDZ

PYTANIE I ODPOWIEDZ[ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 764