Proceeding: pn/02/2021 Dostawy oleju napędowego

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-08-2021 09:29:00
Placing offers : 23-09-2021 12:00:00
Offers opening : 23-09-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS162-427707-pl.pdf pdf 138.81 2021-08-23 09:29:00 Proceeding
Dostawy oleju napędowego SWZ pn_02_2021.doc doc 585.5 2021-08-23 09:29:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi pn_02_2021 all 4.pdf pdf 4528.34 2021-09-13 12:57:15 Public message
Informacja o zmianie SWZ pn_02_2021.docx docx 21.92 2021-09-22 12:15:30 Public message
wartość szacunkowa zamówienia pn_02_2021.docx docx 14.99 2021-09-23 11:59:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2021.doc doc 48 2021-09-23 14:00:55 Public message

Announcements

2021-09-23 14:00 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-09-23 11:59 Katarzyna Bury wartość szacunkowa zamówienia

wartość szacunkowa z [...].docx

2021-09-22 12:15 Katarzyna Bury Informacja o zmianie SWZ

Informacja o zmianie [...].docx

2021-09-13 12:57 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623