Proceeding: 1/ZP/ŚTBS/2021 Zaprojektowanie systemu indywidualnej segregacji odpadów wraz z dostawą urządzeń i zapewnieniem dostępu do warstwy centralnej

Lidia Wisniewska
Gmina Świebodzin Department: Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 16-08-2021 13:03:00
Placing offers : 24-08-2021 09:00:00
Offers opening : 24-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.13 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 524.28 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Zalacznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 368.07 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 92.5 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 68 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 71 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 67.5 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc doc 72.5 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 356.73 2021-08-16 13:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 34.13 2021-08-24 10:14:52 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 408.85 2021-08-27 08:28:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.94 2021-10-12 13:19:06 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 187.82 2021-08-24 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-12 13:19 Lidia Wisniewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-27 08:28 Lidia Wisniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-24 10:14 Lidia Wisniewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-24 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 317