Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 156-411445 Część I: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 13-08-2021 13:02:00
Placing offers : 14-09-2021 10:00:00
Offers opening : 14-09-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 121.8 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1057.88 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - WZÓR UMOWY.pdf pdf 466.53 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
4. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 347.5 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
5.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO - JEDZ.doc doc 313 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
6. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO - WYKAZ DOSTAW.doc doc 322 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
7. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - GRUPA KAPITAŁOWA.doc doc 323.5 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
8. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI JEDZ.doc doc 319 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
9. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW .doc doc 317.5 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
10. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. WYKAZ LOKALIZACJI PARKOMATÓW.pdf pdf 394.72 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOSCI.pdf pdf 543.18 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
12. WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM.pdf pdf 353.91 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
13. espd-request.pdf pdf 93.12 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
14. espd-request.xml xml 145.69 2021-08-13 13:02:00 Proceeding
15. OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU.pdf pdf 71.55 2021-09-03 13:19:20 Public message
16. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SWZ[5334].pdf pdf 760.44 2021-09-03 13:19:20 Public message
17. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ[5350].pdf pdf 393.38 2021-09-07 10:23:05 Public message
18. INFORMACJA O KWOCIE JAKA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 141.81 2021-09-14 09:36:47 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 166.31 2021-09-14 10:59:38 Public message
20. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 235.1 2021-09-29 13:54:53 Public message

Announcements

2021-09-29 13:54 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

20. ZAWIADOMIENIE O [...].pdf

2021-09-14 10:59 Stanisław Kolasa 19. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-09-14 09:36 Stanisław Kolasa INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

18. INFORMACJA O KWO [...].pdf

2021-09-07 10:23 Stanisław Kolasa WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ

17. WYJAŚNIENIE I MO [...].pdf

2021-09-03 13:19 Stanisław Kolasa OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SWZ

15. OGŁOSZENIE O SPR [...].pdf

16. WYJAŚNIENIA I MO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1490