Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/17-52rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 13-08-2021 09:05:00
Placing offers : 14-09-2021 08:00:00
Offers opening : 14-09-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_17-52rj_21.pdf pdf 247.01 2021-08-13 09:05:00 Proceeding
SWZ_251_17-52rj_21.doc doc 634.5 2021-08-13 09:05:00 Proceeding
zal2_swz_251_17-52rj_21.xlsx xlsx 16.48 2021-08-13 09:05:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_17-52rj_21.doc doc 191.5 2021-08-13 09:05:00 Proceeding
mod1_251_17-52rj_21.doc doc 132.5 2021-09-06 07:50:18 Public message
mod1_251_17-52rj_21.pdf pdf 4192.73 2021-09-06 07:50:18 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_16-48rj_21.doc doc 31.5 2021-09-14 10:10:50 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_16-48rj_21.pdf pdf 106.76 2021-09-14 10:10:50 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_17-52rj_21.doc doc 50 2021-09-14 10:34:03 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_17-52rj_21.pdf pdf 331.19 2021-09-14 10:34:03 Public message
wynik_251_17-52rj_21.doc doc 272 2021-09-29 07:52:52 Public message
wynik_251_17-52rj_21.pdf pdf 2930.83 2021-09-29 07:52:52 Public message
ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia_251_12-39rj_21.pdf pdf 457.01 2022-03-18 10:42:32 Public message
ogłoswzenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 316.46 2022-03-18 10:45:13 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_17-52rj_21.docx docx 12.31 2021-09-14 08:00:00 Public message

Announcements

2022-03-18 10:45 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Poprzednie zostało zamieszczone omyłkowo z innego postępowania.

ogłoswzenie o udziel [...].pdf

2022-03-18 10:42 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie_o udziele [...].pdf

2021-09-29 07:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_17-52rj_21 [...].doc

wynik_251_17-52rj_21 [...].pdf

2021-09-14 10:34 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający koryguje informację przekazaną dn. 14.09.2021 r. o godz. 10:10 w zakresie Zbiorczego zestawienia ofert.
W załączeniu prawidłowe Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-09-14 10:10 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-09-14 08:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o kwotach przeznaczonych na realizację nn zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].docx

2021-09-06 07:50 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

mod1_251_17-52rj_21. [...].doc

mod1_251_17-52rj_21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1185